Các nữ tu dâng hiến sự khiếm thị của mình để cầu nguyện cho thế giới

Ngày 15 tháng 8 là ngày kỷ niệm 90 thành lập Dòng Nữ tu Thánh Thể Don Orione, một dòng dâng hiến một ơn gọi rất đặc biệt để cầu nguyện cho thế giới: dang sự khiếm thị của mình.

Các Nữ tu Dòng Thánh Thể Don Orione, Santiago, Chilê

catholicnewsagency.com, Barbara Bustamante, 2017-07-25

Họ là cộng đoàn các nữ tu khiếm thị tận hiến trong việc cầu nguyện Thánh Thể liên lỉ. Các nữ tu mặc áo trắng ở trong, bên ngoài là áo đỏ có thêu huy hiệu trắng trên ngực.

Thánh Luigi Orione sáng lập Dòng ở Ý ngày 15 tháng 8 năm 1927 đã nói: “Tôi muốn dâng Dòng mới này trong gia đình tu sĩ như một cành hoa trước ngai Đức Mẹ, để qua bàn tay Mẹ, Mẹ dâng lên Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể”.

Theo hiến chương Dòng, Dòng Các Tiểu Muội Truyền giáo Bác ái (LMSC) có sứ mạng dâng lên Chúa “sự khiếm thị của mình để cầu nguyện cho những người chưa biết chân lý, để họ có thể đến với Chúa, Đấng là ánh sáng của thế gian”.

Dòng hiện có ở Ý, Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Kenya, Argentina, Ba Tây và Chilê. Dòng có mặt ở Chilê từ năm 1943 và hiện nay có ba nữ tu: Nữ tu María Luz Ojeda, Nữ tu Elizabeth Sepúlveda và nữ tu Sr María Pía Urbina, người đang đi sứ vụ ở Phi Luật Tân.

Các xơ học vi tính để có thể lên danh sách rất nhiều ý chỉ xin cầu nguyện và đăng trên Facebook để chia sẻ và cùng cầu nguyện cho các ý chỉ này. Xơ María Luz Ojeda bị tai nạn khi còn nhỏ, bị tổn thương đến mắt và nặng dần dần cho đến năm xơ 30 tuổi thì xơ bị mù.

Xơ nói: “Đôi khi tôi cám ơn Chúa vì có như vậy tôi mới vào nhà Dòng. Quỳ trước Thánh Thể, tôi thường nói với Chúa: ‘Đây là cách của con để con có thể giúp Chúa cứu các linh hồn”. Xơ giải thích: “Mỗi ngày trong giờ cầu nguyện và thờ phượng của chúng tôi, chúng tôi dâng lên Chúa sự khốn cùng và các đau khổ của nhân loại. Có thể tôi nói quá, nhưng tôi sẽ trình với Chúa, ngày Chúa gọi tôi về, rằng tôi đã giúp Ngài cứu các tâm hồn”.

Mỗi ngày các nữ tu có một ý chỉ đặc biệt: ngày thứ hai dành cho người bệnh, ngày thứ ba cho các người trẻ, ngày thứ tư cho hòa bình, ngày thứ năm cho ơn gọi, ngày thứ sáu cho các người lớn tuổi, ngày thứ bảy cho trẻ em và ngày chúa nhật cho gia đình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: Phanxico.vn

 

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Slider, Tấm lòng nhân ái, Tin xã hội, Top Category