Thăm viếng người nghèo QUỸ NHÂN ÁI–ÁNH SÁNG XANH

Sau khi nhận được thư ngỏ QUỸ NHÂN ÁI–ÁNH SÁNG XANH của gia đình ông bà Tuyết-  Vinh,  thông qua Caritas Việt Nam, về việc sẽ giúp đỡ những người già yếu neo đơn không nơi nương tựa, những người nghèo khổ bại não, bại liệt, tâm thần, ung thư. Caritas Phú Cường đã triển khai và gửi danh sách, hình ảnh các gia đình cần trợ giúp,

Sau khi xem xét, chương trình bác ái xã hội gia đình Tuyết – Vinh đã đồng ý giúp cho giáo phận Phú Cường 600 phần gạo hàng tháng cho các gia đình người nghèo, người bệnh và người có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với người nghèo, khao khát góp phần mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau 03 năm thực hiện, trong tháng 05 vừa qua chúng con lại được đồng hành với người đại diện của chương trình bác ái xã hội Tuyết – Vinh đi thăm viếng các gia đình nghèo đã được nhận hổ trợ “ Hạt Gạo Tình Thương” trong toàn giáo phận Phú Cường.

Qua 01 tháng làm việc với  các ban bác ái của các giáo xứ, nhân viên chuyên trách của giáo phận và người đại diện chương trình “Hạt Gạo Tình Thương” của gia đình Tuyết Vinh đã cùng nhau điều chỉnh, thay đổi và  thống nhất với nhau về  kết quả làm việc.

Xin Thiên Chúa là tình yêu ban muôn hồng ân trên gia đình ông bà Tuyết – Vinh, là ân nhân của giáo phận chúng con. Xin chúa ban cho các thành viên trong QUỸ NHÂN ÁI–ÁNH SÁNG XANH  có nhiều sức khỏe và những kế hoạch trong cuộc sống được mọi sự tốt lành.

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Caritas Phú Cường, Top Category