Một giáo hoàng “lai” cảm thấy mình như “cá lội trong nước”

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-09-01

Đức Phanxicô thố lộ với học giả Dominique Wolton, không có gì làm cho mình “sợ”

Trong quyển sách phỏng vấn trao đổi với học giả Dominique Wolton, Đức Phanxicô thố lộ cảm thấy mình như “người lai” như dân tộc Argentina, ngài cho biết không có gì làm cho mình “sợ”: “Tôi cảm thấy mình như cá trong nước.”

Tác phẩm “Đức Phanxicô: các cuộc gặp với Dominique Wolton: Chính trị và Xã hội (Nxb Observatoire) sẽ phát hành vào ngày 6 tháng 9 là thành quả của 12 cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và nhà trí thức xã hội học Dominique Wolton 70 tuổi.

Khi nhắc đến căn tính Argentina “lai”  của mình, ngài nói “đa số dân Argentina là người lai”, ngài là người Ý từ cả hai cha mẹ, nhưng ngài luôn cảm nhận mình “có một ít như vậy” .  Ngài nói: “Ở Argentina, có người bản địa. Chúng tôi có các dân tộc bản địa. Căn tính của Argentina là lai. Đa số người Argentina là người lai. Vì có các làn sóng nhập cư trộn lẫn vào nhau, pha trộn và hỗn hợp… Tôi nghĩ nước Mỹ cũng như thế, làn sóng người di dân đã pha trộn dân tộc. Hai quốc gia này tương đối giống nhau. Và tôi, tôi luôn cảm thấy một chút như thế. Đối với chúng tôi, thật là bình thường khi ở trường học có nhiều tôn giáo khác nhau.”

Ngài cho biết: “Tôi cảm thấy mình tự do. Điều này không có nghĩa là tôi làm những gì tôi muốn, không. Nhưng tôi không cảm thấy mình bị giam tù, mình ở trong lồng. Ở trong lồng Vatican này, đúng, nhưng không bị giam về mặt thiêng liêng”.

Ngài nói thêm: “Tôi không biết đó là… Với tôi, không có gì làm tôi hãi sợ. Có thể đó là vô thức hoặc chưa trưởng thành!” Và ông Dominique Wolton trả lời: “Cả hai!”

Ngài nói vài lời về triết lý sống của mình: “Mà đúng, sự việc đến như vậy, mình làm những gì mình có thể làm, mình xem tự nhiên, việc gì đến thì đến, mình tránh làm những việc, có người đi, có người không đi… Có thể đó là bề ngoài, tôi không biết. Tôi không biết làm thế nào để gọi. Tôi cảm thấy mình như con cá trong nước.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Slider, Suy niệm, Top Category