Cha Micae Lê Văn Khâm – Giám đốc Caritas Phú Cường

Cha giám đốc Caritas Phú Cường

Linh mục tổng đại diện Micae Lê Văn Khâm

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Nhân viên

Để lại bình luận

You must be logged in to post a comment.