Các vị chủ chăn của giáo phận

I- ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE PHẠM VĂN THIÊN

GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN

Sinh ngày: 02/05/1907

Thụ phong linh mục ngày: 17/03/1934

Tấn phong giám mục ngày: 06/01/1966

Qua đời: 15/02/1997 tại Bình Dương

Khẩu hiệu: “ Ơn Chúa ở cùng tôi”

 

II- ĐỨC GIÁM MỤC GIACÔBÊ HUỲNH VĂN CỦA

GIÁM MỤC PHÓ

Sinh ngày: 01/11/1915

Thụ phong linh mục ngày: 20/09/1941

Tấn phong giám mục ngày: 22/02/1976

Qua đời: 09/01/1995 tại Pháp

Khẩu hiệu: “Vua trên các vua, Chúa trên các Chúa”

 

III- ĐỨC GIÁM MỤC LOUIS HÀ KIM DANH 

GIÁM MỤC PHÓ: 1982 – 1993

GIÁM MỤC CHÁNH TOÀ: 1993 – 1995

Sinh ngày: 21/06/1913

Thụ phong linh mục ngày: 12/03/1940

Tấn phong giám mục ngày: 10/10/1982

Qua đời: 22/02/1995 tại Bình Dương

Khẩu hiệu: “ Kiên nhẫn thắng mọi sự”

 

IV-  ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

Sinh ngày: 02/03/1937

Thụ phong linh mục ngày: 29/04/1965

Tấn phong giám mục ngày: 06/01/1999

Khẩu hiệu: “Yêu rồi làm”

V- ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC

GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

Sinh ngày: 22/09/1958

Thụ phong linh mục ngy: 04/04/1991.

Tấn phong giám mục ngày: 29/04/2011

Khẩu hiệu: “Ngài phải lớn lên”

 

VI- ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỐT

SỨ THẦN TOÀ THÁNH

Sinh ngày: 15/04/1949

Thụ phong linh mục ngày: 24/03/1974

Tổng Giám Mục ngày: 06/01/2003

Khẩu hiệu: “Euntes Docete Omnes Gentes”

 

VII- LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN

MICAE LÊ VĂN KHÂM

Sinh ngày: 01/04/1939

Thụ phong linh mục ngày: 14/05/1968

Được bổ nhiệm làm:

Quản lý giáo phận: 1990-1993

Tổng đại diện: 27/05/1993 – 22/01/1995

Giám quản: 23/01/1995 – 05/03/1999

Tổng đại diện: 05/03/1999

Hiện kiêm nhiệm Giám đốc Caritas Phú Cường

Để lại bình luận

You must be logged in to post a comment.