Giới Thiệu

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Phú Cường là một tổ chức trong hệ thống của Caritas Việt Nam và Caritas Quốc Tế, hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Giáo Phận và được sự cho phép của Nhà nước (Số 01/GCN-UBND, tỉnh Bình Dương) để thực thi sứ mạng giúp đỡ những người nghèo khó, tật bệnh trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, chính trị…

CHÚNG TÔI CÓ SỨ MẠNG

– Thăng tiến, phát triển con ngườitoàn diện.

– Xây dựng cộng đồng sống bác ái, yêu thương.

– Thực thi các công tác bác ái giúp đỡ một cách có hiệu quả những người nghèo khổ, bệnh tật, những nạn nhân xã hội… không phân biệt tôn giáo, chính trị, sắc tộc…

ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN

Xây dựng Caritas Phú Cường trở nên một tổ chức phục vụ bác ái theo giáo huấn của Giáo Hội và gương sống của Đức Kitô nhằm phát triển cộng đồng xã hội sống chia sẻ và yêu thương, chú trọng việc giữ gìn và nâng cao phẩm giá của con người, đặc biệt là những người còn thiếu điều kiện và khả năng.

ĐẠT ĐẾN MỤC TIÊU

– Cổ vũ và thúc đẩy mọi người trong xã hội, trước hết là những Kitô hữu, về ý thức và trách nhiệm trong việc thực thi tình yêu thương bác ái bằng những hành động trợ giúp cụ thể, thiết thực.

– Liên kết Caritas với các tổ chức nhân đạo, chính quyền, trung tâm xã hội… trong và ngoài nước để chung tay giúp đỡ người bất hạnh một cách hiệu quả.

– Đầu tư phát triển các nguồn lực để mở rộng mạng lưới Caritas trong toàn giáo phận.

Để lại bình luận

You must be logged in to post a comment.