Video Lời cám ơn và Bế mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Nguồn: tgphue.net

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Việt Nam, Slider