Trước các Thượng phụ Đông phương, Đức Phanxicô nói đến quyền tối cao của giáo hoàng

la-croix.com, Nicolas Senèze, Rôma, 2017-10-09

Mở đầu tuần lễ gặp các Giáo hội công giáo Đông phương, sáng thứ hai 9 tháng 10, Đức Phanxicô đến gặp các thượng phụ và các Tổng giám mục công giáo trong dịp họ về Rôma dự buổi họp khoáng đại của các Giáo hội Đông phương mừng kỷ niệm 100 năm thành lập của mình.
Mở đầu cuộc gặp gỡ ngài nhắc đến quyền tối cao của giám mục Rôma và mối dây của giám mục Rôma với các Giáo hội Đông phương. Đây là dịp lắng nghe và chia sẻ trong tinh thần các cuộc viếng thăm ngủ niên gần đây, các giám mục đã có nhiều thì giờ để phát biểu, về phần Đức Phanxicô, ngài nhắc ngắn gọn quyền tối cao của giám mục Rôma: “Nền tảng của sứ mệnh Thánh Phêrô là sứ mệnh phục vụ cho đức ái và trong đức ái”.

“Phân định các ứng viên vào chức giám mục”

Ngài nói tiếp: “Tôi xác tín phải nâng cao mối dây tinh thần đoàn thể nối kết với tính cách hàng đầu của ngai Thánh Phêrô, để thực thi “quyền tối cao giám mục”, quyền của Người phục vụ của những người phục vụ Chúa”, ngài nhắc lại chức vụ ngày xưa này của giáo hoàng. Ngài cũng nhắc lại nhiệm vụ của mình trong việc chọn lựa các giám mục và sự hợp tác với các hội đồng giám mục Đông phương trong “nhiệm vụ rất quan trọng để biết được người nào phù vào sứ mệnh nào”. Sau đó là phần trình bày của các thượng phụ và các giám mục.

Vấn đề “phân định các ứng viên vào chức giám mục” là một trong các chủ đề chính của kỳ họp khoáng đại này. Cuộc họp được tổ chức ở Rôma từ ngày 9 đến 12 tháng 10 với sự tham dự của các thượng phụ và giám mục Đông phương.

Giáo hoàng Học viện Đông phương

Cuộc họp khoáng đại này cũng đề cập đến các vấn đề quản lý tài sản, các khuôn mặt pháp lý mới cho mục vụ tín hữu, sứ mệnh đại kết của Giáo hội Đông phương, căn tính các linh mục và phụng vụ trong tinh thần Giáo hội công giáo vừa “họp nhất và đa dạng”.

Tuần lễ này cũng kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Học viện Giáo hoàng Đông phương. Sáng thứ năm 12 tháng 10, Đức Phanxicô sẽ đến Học viện Giáo hoàng Đông phương để có buổi tiếp kiến riêng với cộng đoàn của Học viện, cộng đoàn đang qua một cơn khủng hoảng nặng.

Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ ở Đền thờ Đức Bà Cả với các thượng phụ, các giám mục của Giáo hội công giáo Đông phương. Ngày hôm trước, Đức Phanxicô se gẽ các thành viên tham dự kỳ họp khoáng đại của Hội Dòng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Thế giới, Top Category