Thông báo Thánh Địa Đức Mẹ La Vang tạm ngưng

Thông báo của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang gửi các công ty du lịch.

Thông báo Thánh Địa Đức Mẹ La Vang tạm ngưng

Nguồn: TGP Huế

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Việt Nam, Slider, Top Category