Liên Tu Sĩ GP. Phú Cường: Khóa Tập Huấn Về Loan Báo Tin Mừng

Đứng trước đường hướng mục vụ chung của Giáo phận cho bốn năm liền (2017 – 2020) (Tính theo năm Phụng vụ) là: “Hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo Tin Mừng”, toàn bộ thành phần Dân Chúa thuộc Giáo phận Phú Cường: giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đều được huy động toàn lực nhằm thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ý thức mình là một thành phần trong đại gia đình Giáo phận, tu sĩ được mời gọi cách quyết liệt để tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Để trang bị cho các tu sĩ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trên bước đường truyền giáo, Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng cùng với Ủy Ban Liên Tu sĩ Giáo phận Phú Cường đã tổ chức một Khóa Tập Huấn LOAN BÁO TIN MỪNG vào ngày 30 tháng 08 năm 2017 tại Nhà thờ Giáo xứ Bà Lụa, Giáo hạt Phú Cường.

Liên Tu Sĩ GP Phú Cường Khóa Tập Huấn Về Loan Báo Tin Mừng

Tham dự Khóa Tập Huấn này có gần 150 nam, nữ tu sĩ đại diện cho gần 1300 tu sĩ thuộc 57 Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn đang hiện diện và dấn thân phục vụ trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Truyền giáo là bản chất của Giáo hội và cũng là yếu tố nội tại của mọi hình thức đời sống thánh hiến. Nếu các Hội dòng quên lãng chiều kích truyền giáo, đặc sủng của hội dòng mình sẽ bị biến dạng. Bên cạnh đó, Giáo phận cũng cần đến những đặc sủng của các Hội dòng để làm phong phú và làm giàu cho gia tài thiêng liêng của Giáo phận cũng như đem lại sự sinh động và đầy màu sắc cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận.

Vì thế, KHÓA TẬP HUẤN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG không những nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng trên hành trình truyền giáo, nhưng còn để các tu sĩ ý thức sự hiện diện sinh động của mình trong lòng Giáo phận và giúp cho Giáo phận gây dựng được mối tương quan hiệp thông và đồng trách nhiệm với các hình thức sống đời thánh hiến.

 Ban Truyền Thông MF

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo phận Phú Cường, Slider, Top Category