Hoàn tất điều tra về phép lạ của Chân phước Giám mục Oscar Romero

download

Cuộc điều tra về phép lạ của Chân phước Oscar Romero, vị tử đạo tại San Salvador, đã được hoàn tất ở cấp giáo phận. Đức cha Oscar Romero, Tổng Giám mục giáo phận San Salvador, đã bị đội quân Tử Thần sát hại ngày 24.3.1980, trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận là tử đạo và được tôn phong Chân phước tại San Salvador ngày 23.5.2015.

Linh mục Rafael Urrutia trong ban thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức cha Oscar Romero xác nhận đã kết thúc cuộc điều tra trường hợp bệnh nhân Cecilia Maribel Flores được khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Oscar Romero. Ngày 28.2.2017, toàn bộ hồ sơ được gởi tới Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô San Salvador để chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma.

Hồ sơ này sẽ được Ủy ban Giám định Y khoa xem xét, tiếp đến là Ủy ban các thần học gia, sau cùng là Hội đồng Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu qua được cả 3 cửa này, kết quả sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định.

Nguồn: cgvdt.vn

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Thế giới, HIV/AIDS & Cộng đồng, Suy niệm, Tin xã hội